Alpské nuly

SK Alpské nuly je zcela unikátní a ojedinělý projekt, kterého se účastní ti nejlepší z nejlepších, skutečná a nefalšovaná elita. Organizační struktura, zcela novátorsky a odvážně pojatá úspěšně eliminuje veškeré známé problémy sužující jiné organizace, zejména nedostatek funkcí pro členy. U nás má totiž funkci každý, i když s nulovou hodnotou.

Preambule:
SK Alpské nuly ( dále jen AN) je dobrovolným sdružením amatérských horolezců a sportovců, u nichž je předpoklad úspěšného vylezení vrcholu nižší než 50 % a zároveň doba strávená v restauračním zařízení při plánování výprav či analýzou neúspěchu vyšší než 50%. Členové klubu jsou znalci místních piv, zejména pak Forst, Birra Morretti,Natakhtari ale i dalších. Klub byl slavnostně založen v pátek 13. 3. 2009 v hospodě Bárovka v Českých Budějovicích. Ideovým základem klubu je jediná funkční a pravdivá životní filozofie v podobě Murphyho zákonů.” Co dobře začíná, špatně končí, co začíná špatně, končí ještě hůř”.

Motto AN:
No shit in the forest. (Motto je převzato z jedné vodácké hospody u řeky Vltavy, kde majitel už asi nemohl jít do lesa bez rizika, že si domů přinese zespoda něco na tenisce.)

Oslovení člena AN:
Členové AN si mezi sebou soudružsky tykají:
oslovení dlouhé – Vážený pane prezidente, ty alpská nulo.
oslovení zkrácené – Ty nulo.

Členem klubu se může stát osoba jež:
a) provozuje aktivně horskou turistiku či horolezectví a je zároveň vlastníkem tzv. „modré knížky“.
b) prokazatelně cestuje na výpravy v době špatného počasí a vyhýbá se tak zbytečnému zklamání.
c) je schopna podrobné analýzy externích vlivů na nemožnost dosažení vrcholu.
d) obdivuje vrcholky hor zespoda.

Cíle klubu:
Klub si klade za cíl postupně, s kyslíkovými přístroji a expedičním stylem zdolání nejvyšších hor:
Holandska – Vaalserberg 322 m
Evropské části Dánska – Mollehoj 170 m
Maďarska – Kékes 1015 m, v pohoří Matra
Moldávie – Dealul Balanesti 430 m
Estonska – Suur Munamagi 318 m
V případě získání grantů z fondů Evropské Unie klub uspořádá expedice na nejvyšší hory Malediv,Seyschel a Bermud ,s cílem potvrzení hypotézy, že se stoupající hladinou moře by se teoreticky měla snižovat nadmořská výška většiny, nebo dokonce všech vrcholů na naší planetě. Cílem klubu je provozování výškového horolezectví i ve výškách pod 1000 metrů nad mořem.

Orgány klubu a volby:
Nejvyšším vedoucím klubu je prezident. Prezidentem klubu je ten, kdo si o to řekne a na jak dlouho chce.
Sbor všech prezidentů klubu tvoří Ústřední výbor, tzv. ÚV SK ALPSKÉ NULY.
Volby do orgánů klubu se konají pravidelně vždy 1. 1. na začátku každého století.
Nejbližší termín vnitroklubových voleb je stanoven na 1. 1. 2100.
Počet orgánů klubu je neomezený, stejně jako množství funkcí.
Ideální člen klubu Alpských nul je jako kalkulačka – spousta funkcí, krátká paměť.

Tvorba stanov a řešení sporů:
Stanovy se tvoří podobně jako operační systém Linux, jedná se o tzv. opensource produkt, kdy si každý napíše odstaveček, který se mu líbí. Spory mezi sebou nuly nemají neboť platí zásada, že nula nulu neurazí.

Zápisy z jednání AN:
Ze všech jednání klubu AN se pořizuje písemný zápis. Výjimkou je situace, kdy si zapisovatel nic nepamatuje. Pak se zápis nepořizuje a závěry jsou předávány ústně jako u australských domorodců v čase snění.

Způsob jednání klubu vůči třetím osobám:
Za klub jedná ten, kdo má čas, chuť a je toho vůbec schopen.

Závěrečná ustanovení:
Nejsou, protože pouze diamanty a nuly jsou věčné.


Mohutná reklamní kampaň v počtu 1 ks billboardu ke kulatému, 10. výročí vzniku této sportovní tragédie.
Hymna našeho klubu, autorem je Mirek Černý, Mirku díky !